BIM

Norconsult satser sterkt på å være ledende i bransjen på "Bygningsinformasjonsmodellering" (BIM). I prosjektering og i grensesnittet mot byggherre og entreprenør er det viktig å ivareta kvaliteten og redusere mulighetene for feil i et byggeprosjekt, samt effektivisere byggeprosessen.

For å ta ut potensialet som ligger i god BIM integrasjon, er det viktig at alle aktørene jobber innenfor et avtalt rammeverk og tilpasser datamengden og formatet til fase og behov. Norconsult har utviklet gode systemer og rutiner for effektiv produksjon og grensesnittshåndtering i BIM.

Vi har erfaring med de fleste modelleringsverktøy og kan ta VR-modeller ut av verktøyene. Besøk gjerne vår side med VR-eksempler.

I tillegg til grensesnittshåndtering benytter vi BIM-modellene direkte mot byggeplass både som produksjonsunderlag for entreprenøren og ved direkte innmating av innmålingsdata (scanning) som grunnlag for tilpassing mot virkelig terreng og utførelse. Vi utfører også strukturelle beregninger (FEM), hydrauliske analyser (CFD), og andre analyser basert på BIM-modellene. BIM-modellene danner også grunnlag for utarbeidelse av illustrasjoner og animasjoner som gir et godt grunnlag for kommunikasjon mot ulike interessenter, både internt i prosjektgruppen og mot omverden. BIM-modellene gir god "som bygget"-dokumentasjon som igjen kan benyttes i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i driftsfasen.

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Torkil Håheim Kind
Torkil Håheim Kind
Gruppeleder Engineering Applications/Sentral BIM-koordinator
Profilbilde av Kristoffer Spendrup Bugge
Kristoffer Spendrup Bugge
BIM-strateg
Profilbilde av Gjermund Dahl
Gjermund Dahl
BIM strateg