BREEAM

BREEAM er en internasjonalt anerkjent metode og verktøy for miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er et tilpasset verktøy for Norge, og er landets mest brukte sertifiseringsverktøy for bygg.. Grønn Byggallianse forvalter BREEAM-NOR i Norge Norconsult tilbyr bred kompetanse og rådgivning innen BREEAM i alle faser av et prosjekt.

BREEAM-sertifisering av bygg tar hensyn til energibruk, materialbruk, inneklima, stedstilpasning, utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann, økologi, innovasjon og at miljøarbeidet er ledelsesforankret. Både nybygg og eksisterende bygg kan sertifiseres.

Et sertifisert bygg  vil oppnå redusert energi- og miljøbelastning, og samtidig økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet.

BREEAM er svært tverrfaglig, og vårt nettverk innenfor de ulike fagområdene i BREEAM gjør at vi kan levere alle tjenester innenfor dette fagområdet. Det gjør også at alle roller kan benytte hverandres kompetanse noe som er en fordel både for oss og for våre kunder, uansett hvor man er lokalisert i Norge.  

Norconsult kan tilby:

  • BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP): Norconsult har i dag ca 30 ansatte som er utdannet BREEAM-NORAP, og dermed kan være BREEAM-rådgivere i alle typer prosjekter. Disse finnes i dag ved hovedkontoret i Sandvika, Oslo, Stavanger, Ålesund, Kristiansund, Mo i Rana, Hamar, Askim, Os, Trondheim og Bodø. Vi har erfaring fra ulike prosjekter; ulike bygningskategorier og helt fra tidlig fase til byggefase.
  • BREEAM NOR-revisorer: Vi har ca. 15 aktive revisorer spredt rundt om i hele landet. 
  • BREEAM "In-Use": Rådgivning og BREEAM In-Use-revisor for eksisterende bygg. Vi er totalt 10 rådgivere med denne kompetansen.
  • BREEAM Communities: BREEAM-rådgiving for områdenivå.
  • Spesialist-rapporter: Norconsult har fagspesialister som kan utføre alle typer spesialist-vurderinger og utarbeide alle typer spesialist-rapporter som er aktuelle i forbindelse med BREEAM (eks. LCC, LCA, dagslysberegning, energiberegning, foranalyse energiforsyning, økologi, mobilitetsplan, flomvurdering m.m.). Disse er også viktige rådgivere for Revisorer og AP’er i firmaet med sin kompetanse innenfor de ulike fagområdene i BREEAM.
  • Verktøy: Vi har lang erfaring i bruk av BREEAM-verktøy utarbeidet av Grønn Byggallianse, og vi har også utviklet en rekke verktøy og gode eksempler som vi benytter i det daglige arbeidet for å kunne løse oppgavene innenfor BREEAM på best mulig måte.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ida Løvik
Ida Løvik
Gruppeleder
Profilbilde av Sophie Schönfeldt Karlsen
Sophie Schönfeldt Karlsen
BREEAM In-Use