BREEAM

BREEAM er en internasjonalt anerkjent metode for miljøsertifisering av bygninger og har blitt valgt som «offisielt» miljøsertifiseringsystem i Norge. Norconsult tilbyr bred kompetanse og rådgivning innen BREEAM i alle faser av et prosjekt.

BREEAM i Norge forvaltes av Norwegian Green Building Council (NGBC). Den norske tilpassede versjonen av metoden heter BREEAM-NOR.

BREEAM-sertifisering av bygg tar hensyn til energibruk, materialbruk, inneklima, stedstilpasning, utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann, økologi, innovasjon og at miljøarbeidet er ledelsesforankret.
Breeam-klassifisering av bygg gir redusert energi- og miljøbelastning, og samtidig økt funksjonalitet, fleksibilitet og bestandighet.

Norconsult kan tilby:

  • BREEAM Akkreditert Profesjonell (AP): Norconsult har 28 ansatte som er utdannet Breeam AP, og dermed kan være BREEAM-rådgivere i alle typer prosjekter. Disse finnes i dag ved hovedkontoret i Sandvika, Oslo, Stavanger, Ålesund, Kristiansund, Mo i Rana, Hamar, Askim, Os, Trondheim og Bodø. Vi har erfaring fra ulike prosjekter; ulike bygningskategorier og helt fra tidlig fase til byggefase.
  • BREEAM NOR-revisorer
  • BREEAM "In-Use": Breeam rådgivning og revisor for eksisterende bygg
  • BREEAM Communities: BREEAM-rådgiving for områdenivå.
  • Spesialist-rapporter: Norconsult har fagspesialister som kan utføre alle typer spesialist-vurderinger og utarbeide alle typer spesialist-rapporter som er aktuelle i forbindelse med BREEAM (eks. LCC, LCA, dagslysberegning, energiberegning, foranalyse energiforsyning, økologi, mobilitetsplan, flomvurdering m.m.)
  • Verktøy til AP-rollen: Gjennom et egenutviklet styringsverktøy oppnås full sporbarhet på status og beslutninger gjennom hele prosjekteringsprosessen til ferdig bygg. Verktøyet benyttes også til tidligfasevurdering av konsekvenser ved de ulike BREEAM-klassene for det aktuelle bygget.
  • Verktøy for materialkrav: Norconsult har også utviklet et verktøy for å planlegge og holde oversikt over materialene i prosjektet med hensyn til dokumentasjonskrav i Mat 1 og Hea 9.

Kontaktperson

Profilbilde av Ida Løvik
Ida Løvik
Fagekspert