Byggeteknikk

Norconsult leverer byggeteknisk rådgivning og prosjektering i alle prosjektfaser fra idé til ferdig overlevert bygg. Vi har kompetanse på prosjektering i tre-, mur, stål og betong-konstruksjoner for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter/ombyggingsteknikk.

Rådgivningen omfatter utforming av bæresystemer, grunnarbeider, fundamentering mv. Vi utfører alle beskrivelser, beregninger og tegninger som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet.

Vi utfører også uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av konstruksjonssikkerhet i alle tiltaksklasser.

Eksempler på bygningstyper er:

 • Boligbygg
 • Næringsbygg
 • Industribygg
 • Energiforsyningsbygg
 • Lagerbygg
 • Kontorbygg
 • Kjøpesenter
 • Samferdselsbygg
 • Parkeringshus
 • Hotell- og restaurantbygg
 • Skolebygg
 • Barnehage
 • Idrettsbygg
 • Svømmehall
 • Kulturhus
 • Sykehus
 • Sykehjem
 • Omsorgsbolig
 • Beredskapsbygg
 • VA-anlegg
 • Broer
 • Havner
 • Kraftanlegg
 • Siloer

Kontaktperson

Profilbilde av Runar Kopperud
Runar Kopperud
Avdelingsleder