CFD og strømningsteknikk - Energi

Norconsult har høy kompetanse og lang erfaring innen 3D CFD-simuleringer av strømninger (forkortelsen CFD fra engelske "Computational Fluid Dynamics"). Vi benytter den beste programvaren som er tilgjengelig på markedet innenfor CFD og strømningsteknikk, og fokuserer på praktisk anvendelse og effektiv kommunikasjon av resultater.

Vår fagkompetanse består av ingeniører med doktor- eller mastergrad innen området, og med bred og lang erfaring innen CFD og anvendt fluiddynamikk.

Innenfor markedsområdet energi jobber Norconsult bl.a. med:

  • Optimalisering av hydrauliske anlegg (f.eks. damanlegg, inntak, sandfang, overløp)
  • Analyse av strømning oppstrøms og nedstrøms av reservoar
  • Erosjon og avsetning av sedimenter
  • Beregninger av hydrauliske tap i vannkraftanlegg
  • Analyse av flomoverløp og vannstandsprang
  • Analyse av termiske energisystemer

Les mer

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bård Venås
Bård Venås
Fagekspert
Profilbilde av Jens William Bjerkelund
Jens William Bjerkelund
Avdelingsleder CFD og strømningsteknikk