Droner (UAS)

Foto og film fra droner brukes for inspeksjon av installasjoner og kartlegging som grunnlag for terrengmodeller i vår 3D-BIM prosjektering samt for visualisering til søknader og utbyggings prosjekter.

Bruk av Droner eller UAS er en spesialtjeneste i Norconsult. Vi var tidlig ute med å ta i bruk dette som verktøy og har droneutstyr ved våre kontorer i alle regionene. Norconsult har godkjenning fra Luftfartstilsynet for våre operasjoner både i åpen og spesifikk kategori.

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Jan Amund Walde
Jan Amund Walde
Fagkoordinator
Profilbilde av Anders Nesse
Anders Nesse
Fagekspert