Energidesign og -analyse av termiske energianlegg

Norconsult har lang erfaring og kompetanse med design av termiske energianlegg og distribusjonsanlegg for fjernvarme og -kjøling.

Vi kan tilby alle fag og er ofte med fra tidlig konseptfase frem til anlegget er ferdig bygd, satt i drift og FDV-dokumentasjon overlevert, men kan også bistå i enkeltfaser. I tillegg har vi erfaring med forskjellige typer analyser, slik som kundekartlegging, enøk-analyser, varmeplaner og energi og -klimaplaner samt kontrolloppgaver relatert til feilsøking og uavhengig kontroll.

Kontaktperson

Profilbilde av Lars Sigurd Eri
Lars Sigurd Eri
Gruppeleder