Farmasøytisk industri – Prosjektering

Norconsult er Norges ledende miljø innen prosjektering for farmasøytisk industri og legemiddeltilvirkning. Vi tilbyr komplette prosjekteringstjenester for virksomheter som produserer aktive farmasøytiske ingredienser, ferdige legemidler eller medisinsk utstyr. Våre tjenester tilbys til alle aktører, både byggherrer, entreprenører og leverandører. Norconsults rådgivere er spesialister i sitt fag og arbeider normalt tett opp til andre disipliner ved behov hos oppdragsgivere, deriblant AQ/QC og GMP-spesialister eller andre mer tradisjonelle disipliner.

Photo: Pixabay.com

Vi har erfaring med alle prosjektfaser – fra skissestadiet til gjennomføring og drift (tilstandsvurderinger).

Tjenestene knyttes ofte til ombygninger eller nybygg av produksjonsrom og fabrikker, dette inkluderer design av renrom og støttesystemer for tilvirkning/prosess. Vurderinger og optimalisering av prosesser samt anskaffelser/installasjon av nye systemer eller utstyr.

Prosjekt

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Kostnadskalkyler
 • Usikkerhetsvurderinger
 • Prosjektering – alle fag innen bygg, teknikk og prosess
 • Rådgivende Ingeniør GMP

Spesialister Renrom/GMP

 • Sparringspartner og rådgiver i drift og tidligfase
 • Soneklassifiseringer
 • Trykksonehierarki
 • Anskaffelse/oppfølging byggutstyr
 • Anskaffelse/oppfølging prosessutstyr, labutstyr og computersystemer
 • Kvalitetssystemer
 • Validering – renrom, utstyr og prosesser
 • ATEX-vurderinger
 • Risikovurdering
 • Valideringsplan
 • Kravspesifikasjon - URS

Kontaktpersoner

Profilbilde av Carl Petter Larsson
Carl Petter Larsson
Gruppeleder
Profilbilde av Per Espen Kristofersen
Per Espen Kristofersen
Seksjonsleder

Relaterte prosjekter