Geoteknikk

Geotekniske problemstillinger forekommer i de fleste byggeprosjekter, enten det er vann- og vindkraftverk, industribygg, samferdselsprosjekter, kaier og havneanlegg, boligkomplekser eller kommunaltekniske anlegg som skal bygges.

Norconsults geoteknikkmiljø har spisskompetanse og dekker alle geotekniske problemstillinger fra tradisjonell fundamentering, stabilitetsvurderinger og grunnundersøkelsesprogram til kompliserte FEM-analyser.

I Norconsult jobber vi nasjonalt og tverrfaglig. I tillegg til et sterkt miljø på hovedkontoret i Sandvika, har vi geoteknikere ved flere av våre kontorer i Norge, blant annet Bodø, Steinkjer, Trondheim, Molde,  Sogndal, Odda og Haugesund. Våre geoteknikere har bred erfaring og utfører geoteknisk prosjektering i alle planfaser, både i egne oppdrag og som en del av større tverrfaglige oppdrag i Norconsult.

Nå søker vi etter flere geoteknikere til flere av våre kontorer

Se filmen som er laget med støtte fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening) om hva en geotekniker gjør og hvordan man kan bli geotekniker.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kristian Aunaas
Kristian Aunaas
Avdelingsleder
Profilbilde av Ingunn L. Simonhjell
Ingunn L. Simonhjell
Avdelingsleder Kontor