Kompetanseteam skole- og undervisningsbygg

Norconsult har som resultat av en satsing på oppvekst og undervisningsbygg utviklet egne regionale team som har spisset erfaring og kompetanse innenfor planlegging og utvikling av barnehager og skoler. Teamet er sammensatt av rådgivere som har erfaringer med, interesse for og kompetanse innen skole og barnehage, slik at man ved behov kan tilby spisset kompetanse inn mot barnehage- og skolefeltet.

Grunnlaget for den utvidede satsingen «Team for barne­hage og skole» er Norconsults egne avdeling for skole og barnehage. De regionale teamene inkluderer pedagoger, arkitekter, landskapsarkitekter, kommuneplanleggere, samfunns­geografer, statistikere, prosjektledere PA/PGL, AV/IKT-råd-givere, interiørarkitekter og rådgivere fra bygg- og tekniske fag slik at vi til sammen besitter en Norges største tverrfaglige kom­petansemiljø rettet mot skole og barnehage.

Gjennom tett samarbeid mellom ulike fagområder bistår vi med helhetlig tilnærming til prosesser helt fra tidligfase, gjennom prosjektering til realisering av bygg og bruken av disse. Medarbeidere innenfor skole- og barnehageplanlegging driver utvikling og planlegging i vid forstand – fra generell utredning og overordnet planarbeid, planlegging av bygge­prosjekter og prosjektledelse, til pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Skole- og barnehageplanlegging