Landskapsarkitektur

Norconsults landskapsarkitekter har lang erfaring innenfor utvikling av fysiske utemiljøer med stor variasjon i skala, omfang og uttrykk. Gjennom vår tyngde i faget og brede kompetanse skaper vi landskapsarkitektur med fokus på form og funksjon, og har gode forutsetninger for å prosjektere anlegg tilpasset fremtidige utfordringer knyttet til miljømessig og sosial bærekraft.

Norconsult utformer uterom i alle prosjektfaser, fra tidligfase til prosjektnivå. Våre landskapsarkitekter arbeider med prosjekter innen samferdsel, byutvikling, grøntanlegg og parker, industri, idrettsanlegg og skolebygg.

I en verden som stadig er i forandring er vi opptatte av å skape varig landskapsarkitektur der respekt for natur og økosystemer er i fokus. Samtidig er det viktig å sikre og ivareta våre behov som mennesker, gjennom å skape sosiale møteplasser og sikre livs-, bo- og bykvalitet. Varige løsninger og bærekraft ligger i essensen av alt vi skaper, fra blågrønne løsninger og vegetasjonsform til byliv og møteplasser.

Norconsults dedikerte landskapsarkitekter jobber godt tverrfaglig, slik at løsninger blir sett i sammenheng og at prosjektet ivaretar alle hensyn og behov. Landskapsarkitekten har et overordnet blikk i prosjektene, og tar ansvar for helheten i uterommene og å koordinere andre utendørs fag.

Norconsults landskapsarkitekter benytter tegnings- og visualiseringsverktøy tilpasset hvert enkelt oppdrag, deriblant også 3D-visualisering.

Kontaktperson

Profilbilde av Hilda Øfsthus
Hilda Øfsthus
Landskapsarkitekt