Livssykluskostnader (LCC)

Beregninger av livssykluskostnader, eller LCC (Life Cycle Cost) , har fått et økende fokus i prosjekter den siste tiden. Livssykluskostnader er nåverdien av investeringskostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utskifting i brukstiden.

Ved å tidlig belyse et bygg- eller prosjekt sine kostnader gjennom hele levetiden, vil man kunne få en forutsigbarhet for de totale kostnadene til en investering før prosjektet bygges. Utarbeider man LCC-beregninger tidlig i et prosjekt hvor det fortsatt er mulig å påvirke foreslåtte løsninger, er det mulig å se på tiltak for å redusere kostnadsdrivende elementer i prosjektet. LCC-beregninger kan være et nyttig verktøy i alle typer prosjekter.

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til beregning av kostnader fremover i tid. Usikkerheter i LCC-kalkyler kan knyttes opp mot mange faktorer avhengig av hva som skal vurderes, og usikkerheten vil normalt bli større ved analyseperioder langt frem i tid. Det vil derfor være hensiktsmessig å gjennomføre sensitivitets-/usikkerhetsanalyser knyttet til hele eller deler av LCC-kalkylen.

Det finnes ingen begrensninger for hvilke eller hvor mange sensitivitetsanalyser man kan utføre i et LCC-regnskap. Det er derfor viktig at man blir enige om hvilke usikkerheter som er mulige å gjøre noe med, som også har betydelig kostnadsdrivende påvirkning. Ved å redusere usikkerheter til en LCC-kalkyle, vil man øke konfidensnivået til de totale årskostnadene for et prosjekt.

Norconsult kan tilby følgende rådgivning innen LCC-beregninger:

  • Beregning av LCC-kalkyle iht. NS 3454 «Livssykluskostnader for byggverk, prinsipper og klassifikasjon»
  • LCC-analyser iht. BREEAM-NOR MAN 02
  • Sensitivitet- og usikkerhetsanalyser for FDVU-kostnader
  • LCC- og klimagass-studier som knytter kostnads- og miljøpåvirkning sammen i et samlet komplett beslutningsunderlag for prosjekter med fokus på miljø og kostnader.

Kontaktperson

Profilbilde av Tom-André Olsen
Tom-André Olsen
Seniorrådgiver

Relaterte prosjekter