Naturbasert avløpsrensing

Naturbasert rensing kan i sin enkleste form beskrives som vannrenseprosesser der man forsøker å utnytte naturens egen evne til å fjerne eller holde tilbake forurensningskomponenter i vannet. Norconsult leverer tjenester på de fleste tema innen vann, avløp og renseteknologi.

Naturbasert rensing kan brukes som et selvstendig vannbehandlingsalternativ eller som et tillegg til konvensjonelle renseteknikker. De umiddelbare fordelene med naturbasert rensing er lokal håndtering av avløpsvannet, redusert belastning på offentlig nett og mulig lokal utnyttelse av næringsstoffer i avløpsvannet. Anvendelse av naturbaserte renseteknikker er spesielt aktuelt når tilkobling til kommunalt nett ikke er mulig eller hvor det er ønskelig at alternative behandlingsteknikker vurderes utfra prinsipper om bærekraftighet og miljøhensyn.

Norconsult har kompetanse innen naturbaserte renseteknikker. Våre tjenester benyttes ved:

  • Utredninger og tidligfase-prosjekt
  • Vurdering av behandlingsalternativer og renseevne
  • Vurdering av lokale forhold og egnethet
  • Vurdering av naturbaserte renseteknikker for Breeam-sertifisering

Kontaktperson

Profilbilde av Anne-Marie Bomo
Anne-Marie Bomo
Avdelingsleder Hovedkontor