Numeriske analyser innen maskindynamikk

Numeriske analyser er en av flere spesialisttjenester innen maskindynamikk som Norconsults maskinavdeling tilbyr.

Dynamiske FEM analyser
Dynamiske FEM-analyser utføres for å bestemme at maskiner kan operere i planlagt driftsområde både ved første idriftsettelse og ved oppgraderinger. Analysene benyttes også ved havarier eller driftsforstyrrelser for å finne underliggende årsaker.

Norconsult har over 25 års erfaring med å utføre dynamiske FEM-analyser av tungt roterende utstyr og omkringliggende strukturer. Dette utføres både i planleggingsfasen og ved problemer under drift.

Takket være en svært lang erfaring innen målinger av vibrasjoner på og ved maskiner kombinert med erfaring fra dynamiske analyser, har Norconsult mulighet til å kalibrere beregninger med målinger av vibrasjoner og spenninger. Dette gjelder både for maskiner hvor Maskin-avdelingen utfører både beregninger og målinger. For bygninger og større strukturer kombineres maskinavdelingens kjennskap til målinger og dynamikk med inngående kjennskap til analyser på bygninger og ulineære materialer som innehas av andre spesialister i Norconsult.

Maskinavdelingen har også erfaring med en spesiell type dynamiske analyser av rotorer i roterende maskiner som er videre beskrevet under punktet Rotordynamikk.

Rotordynamikk
Rotordynamiske analyser utføres for å kontrollere at maskiner ikke kjører ved kritiske turtall, de benyttes også for å dimensjonere aksler, lager og lagerfundamenter.

Vi utfører typisk to typer rotordynamiske analyser:

  • Lateralanalyser som ser på bøyningskritiske frekvenser for akslinger
  • Torsjonsanalyser som ser på torsjons spenninger og torsjonsegensvingninger

Norconsult har mer enn 25 års erfaring i å beregne dynamiske egenskaper til rotor i tungt roterende utstyr som vannkraftaggregater, store pumper og gassturbiner. I forbindelse med analyser av eksisterende maskiner kan disse beregningene kombineres med målinger som utføres av samme team av eksperter.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Hans Olav Nyland
Hans Olav Nyland
Avdelingsleder Fornybar Energi
Profilbilde av Simon Willmann
Simon Willmann
Gruppeleder Maskinanalyse