Olje og gass

Norconsult er en uavhengig leverandør av ingeniørtjenester innen olje og gass. Vår uavhengighet, våre erfarne medarbeidere og vår brede fagkompetanse er våre kriterier for suksess.

Olje og gass1.jpg

Norconsult har lang erfaring fra alle faser i et prosjekt. Våre medarbeidere har kompetanse fra de tidligste mulighetsstudier, via planlegging og design, anbudsarbeid og byggeledelse til drift og vedlikehold.

Olje- og gassprosjekter krever høy grad av tverrfaglig samarbeid, stor kapasitet og relevant erfaring fra gjennomføring av komplekse prosjekter med mange involverte parter og korte tidsfrister.

Et vellykket prosjekt krever erfaring, kunnskap, og tverrfaglig forståelse i alle faser. I tillegg er god kjennskap til kontrakten, samt kunnskap om planlegging og bygging, nødvendig.

Norconsult har ingen bindinger til produsenter, utbyggere eller entreprenører. Den beste løsningen for kunden, uten påvirkning av underliggende strategiske preferanser eller interessekonflikter, vil derfor bli utarbeidet av oss.

Norconsults tjenester inkluderer både offshore- og onshorearbeid i alle prosjektfaser.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Henning Vellene
Henning Vellene
Direktør teknikk og industri
Profilbilde av Gisle H. Fagerlid
Gisle H. Fagerlid
Markedskoordinator, landterminaler, olje og gass