RCM-analyser

Norconsult har et stort fagmiljø innen vedlikehold og Asset Management i Norge og Sverige.

Vi anser Reliability Centered Maintenance (RCM) som en av hjørnesteinene for bærekraftig, risikobasert og kostnadsoptimalisert vedlikehold.  I gjennomføring av analysene involverer Norconsult spesialister på domenet (komponent, system etc) i tillegg til spesialister på RCM-metodikk/vedlikehold.Norconsults medarbeidere er godkjent innen ISO 55000 Assets management.

Vi tilbyr også studier på driftssikkerhet og redusert nedetid, lager, vedlikeholdsplaner, virksomhetsrevisjoner og kundetilpassede kurs innen driftssikkerhet. 

Norconsult utviklet et eget system for gjennomføring av RCM-analyser integrert i JobTech og holder jevnlig kurs i bruken av dette.