Rør- og våtromsrehabilitering

Norconsult har lang erfaring med rør- og våtromsprosjekter og vi har en rekke referanseprosjekter i Oslo-regionen.

Vi bistår styrer i borettslag og boligsameier som prosjektleder og byggeleder ved utskiftning av felles vann- og avløpsrør, samt oppussing av baderom. I eldre boligbygg opplever man brudd på soilrør, vannrør, fuktskader, tette sluk og tette rør. Vi kan vurdere problemet og foreslå løsninger tilpasset boligselskapets behov. Norconsult er styrets (byggherres) representant og hjelper til med kontrahering av entreprenør, oppfølging av entreprenør, tilbakemelding fra beboere og overtakelse etter ferdigstilt prosjekt. Vi påser at løsninger som blir valgt tilfredsstiller bransjens våtromsnorm (BVN) og øvrige lover og forskrifter.

Norconsult arrangerer også kurs om vedlikehold og styrets ansvar.

Kontaktperson

Profilbilde av Svend Haugen
Svend Haugen
Senior Prosjektleder