Samfunnsøkonomi

Hvilken lønnsomhet har en investering? Hvordan får man mest nytte igjen for hver krone? Norconsult har god erfaring med å utarbeide samfunnsøkonomiske analyser som beslutningsgrunnlag.

De samfunnsøkonomiske analysene er grunnlag for valg av investeringer. I transportanalyser er de trafikale og de samfunnsøkonomiske effektene tett integrert. Norconsult har gjennomført en rekke beregninger av prissatte konsekvenser av tiltak innen transport.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • EFFEKT-beregninger for vegprosjekter
  • Forenklede nytte-kost-analyser
  • Nytte-kost-beregninger jernbane (Merklin)
  • Merverdi-beregninger
  • Etterprøving av prissatte konsekvenser

Kontaktperson

Profilbilde av Edel Hovland Nordang
Edel Hovland Nordang
Avdelingsleder Hovedkontor

Relaterte prosjekter