Tilstandskontroll kraftverk

Norconsult tilbyr tilstandsvurdering av kraftverk.

Våre spesialister har kompetanse på vurdering av blant annet følgende komponenter:

  • Byggkonstruksjoner (dammer, inntak, kraftstasjon, betong-fundamenter)
  • Vannveiskonstruksjoner (trykkrør, luker, ventiler, varegrinder)
  • Turbiner (turbiner, turbinregulator og trykkoljeanlegg)
  • Generatorer og tilknyttet hjelpeutstyr
  • Transformatorer
  • Kontroll-, apparat-, og bryteranlegg
  • Drift- og vedlikeholdssystemer

Omfanget av tilstandsvurderingen vil tilpasses etter kraftverkets størrelse og kundens ønsker. Vi kan tilby målinger (virkningsgrads- eller vibrasjonsmåling) og utvidede tester som en del av tilstandsvurderingen. En tilstandsvurdering kan være grunnlag for en mulighetsstudie for oppgradering.

Kontaktperson

Profilbilde av Halvor Haugsvold
Halvor Haugsvold
Avdelingsleder Hovedkontor