Vannbehandlingsanlegg

Norconsult har arbeidet med utredning og prosjektering av vannbehandlingsanlegg i Norge og utlandet i en årrekke, og utfører alle aktuelle arbeidsoppgaver innenfor vannbehandling.

Vi dekker alle fagområder som våre oppdragsgivere trenger for å utrede alternative løsninger eller planlegge anlegg innenfor drikkevannsrensing; herunder hydrologi, hydrauliske beregninger, alternative behandlingsmetoder, vannkvalitetsvurderinger, økonomiske analyser etc.

Våre tjenester omfatter skisse-, for- og detaljprosjektering, beredskapsplaner, drift- og vedlikeholdsplaner, utarbeidelse av anbud og kontrakter, prosjekt- og byggeledelse etc.