Vei og gate

Norconsult har det største rådgivermiljøet innenfor vei og gate i Norge med et stort og tverrfaglig miljø som dekker hele landet, og som jobber med alt fra tidligstudier til detaljerte BIM-arbeidsgrunnlag for utførelse på anlegg. Vi har i tillegg spisskompetanse innenfor sentrale deler av faget slik som geometri, trafikksikkerhet, universell utforming, skilt og oppmerking, tekniske beskrivelser med mengdeberegninger og ulike BIM prosjekteringsverktøy.

Oppgavene vi utfører krever ofte stor tverrfaglig samhandlingsevne, og våre medarbeidere arbeider i team med andre fagområder for å komme frem til gode helhetsløsninger. Solid vei og gatefaglig kompetanse, og forståelse for hvordan veier og gater fungerer som et system, er helt sentralt for å kunne planlegge og prosjektere gode anleggstekniske, kostnadseffektive og driftsoptimale helhetsløsninger. Like viktig er det å ha fokus på miljø, helse, sikkerhet, kvalitet, estetikk og innovasjon.

Norconsult har en stor portefølje av oppdrag innen vei og gate. Vi leverer tjenester til store kunder som Statens vegvesen, Nye Veier AS, Oslo kommune og store entreprenørselskap. I tillegg leverer vi tjenester til en lang rekke kommuner og private aktører over hele landet.

Norconsults tjenester innenfor vei og gate inkluderer:

 • Vei og gate geometri
 • Kryssutforming
 • Løsninger for gående og syklende
 • Kollektivanlegg buss, trikk og bane
 • Gågater og sykkelgater
 • Parkering og varelevering
 • Tunneler
 • Rekkverk
 • Kantstein og ledelinjer
 • Veiteknologi
 • Skilt og oppmerking
 • Signalanalegg
 • Trafikksikkerhetsrevisjoner

 

Kontaktpersoner

Profilbilde av Rune Blågestad
Rune Blågestad
Leder kontor
Profilbilde av Inge Gunnes
Inge Gunnes
Prosjektdirektør