Virkningsgradsmålinger

Norconsult har lang erfaring innen virkningsgradsmålinger og har i løpet av de siste 25 år gjennomført over 250 termodynamiske målinger.

Målemetoden er i senere tid også benyttet på større pumper til oljeindustrien. Målingene utføres for å verifisere at nye turbiner oppnår kontraktsfestet virkningsgrad og for å avdekke slitasje i eksisterende turbiner.

Kontaktperson

Profilbilde av Halvor Haugsvold
Halvor Haugsvold
Avdelingsleder Hovedkontor