Behandlingsanlegg VA

Norconsult har lang erfaring med både store og små vannbehandlingsanlegg og alle typer avløpsrenseanlegg. Dette inkluderer grunnvannsanlegg, behandling av sigevann fra deponier, driftsassistanse, slamhåndtering, målinger, prøvetaking etc.

De senere år har interkommunale løsninger blitt mer og mer aktuelle. Norconsult er en rådgiver som argumenterer for beste totalløsning uavhengig av den enkelte kommunes særinteresser.

Kontaktperson

Profilbilde av Anne-Marie Bomo
Anne-Marie Bomo
Avdelingsleder Hovedkontor