Boliger

Norconsult arbeider systematisk for å utvikle kunnskap innen prosjekteringsledelse og prosjektledelse i store boligprosjekter for at vår samlede kompetanse kommer kunden til gode.

Planlegging og prosjektering av boligbygg krever fokus på ivaretakelse av de som skal bo der sine behov, samtidig som samspillet mellom bygningskonstruksjonen og indre og ytre klimapåkjenninger står sentralt. Norconsult har gjennom vår deltakelse i prosjektene også opparbeidet kunnskap om utbyggernes pålegg og rettigheter i forhold til lovverket.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Irene Aarrestad Meier
Irene Aarrestad Meier
Gruppeleder