Kjøpesentra

Norconsults portefølje omfatter alt fra landets største kjøpesentre til mindre handelshus og mathaller. Vi bidrar til å utvikle et handelsmiljø som tjener både kundene, de ansatte og eierne.

Kjøpesentre og handelsbygg varierer betydelig i omfang, og kan omfatte både nybygg i nyutviklede områder og rehabilitering og ombygging av allerede eksisterende bygninger.

Norconsult har prosjektert en rekke store kjøpesentra, slik som Ski Storsenter og Sandvika storsenter

Kjøpesentre bygges ofte som en del av et større boligbygg eller næringsbygg.

Norconsult har den kompetansen som er nødvendig for å kombinere forskjellige bruksområder i samme bygg.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Irene Aarrestad Meier
Irene Aarrestad Meier
Gruppeleder