Smelteverksindustri

Smelteverksindustrien er sammen med andre kraftkrevende industrier blant de mest tradisjonsrike i Norge. Samtidig er anleggene hjørnestensbedrifter i en rekke samfunn fordelt over landet. Et godt samarbeid med relevante myndigheter og med lokalbefolkningen er en forutsetning ved all nybygging og større modifikasjoner.

Utfordringene for en god drift går primært på sikker økonomi og på det miljømessige fotavtrykket som settes av virksomheten. Norconsult har i mange prosjekter bidratt til både prosessforbedringer, energigjenvinning og utslippsreduksjoner, alt sammen forhold som styrker driftsøkonomien og den allmenne samfunnsaksept.

Erfarings- og kompetansebasen består blant annet av følgende

 • Planarbeid, myndighetshåndtering og nabovarsling.
 • Miljøanalyser, utslipp til vann og luft
 • Materialtransport, lagring og logistikk
 • Bygningsteknikk
 • Utforming av ovnskjølesystemer
 • Elektroteknikk, sterk- og svakstrøm
 • Kontrollanlegg
 • Ventilasjon av smeltehaller og støperier
 • Renseanlegg for ovnsgass
 • Avsugsanlegg fra tappehetter, knuse- sikteverk og støperier
 • Utforming av tappehetter
 • Brannteknikk
 • Akustikk

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ola Børseth
Ola Børseth
Avdelingsleder Kontor
Profilbilde av Annette Hultin
Annette Hultin
Gruppeleder