Arkitektur

Vår målsetting er å skape gode fysiske miljøer i et bærekraftig perspektiv. Vi er overbeviste om at estetiske verdier, samspill, kvalitet og miljø er nøkkelord for fremtidens byggverk og omgivelser

Norconsults arkitekturmiljø utgjør et stort miljø av formgivere og planleggere, som sammen med den store bredden av ingeniørfag utgjør Norconsults kreative og innovative styrke. Norconsults arkitekter jobber både lokalt og nasjonalt, med store og små prosjekter, og finnes ved mer enn 20 av Norconsults 60talls lokalkontorer rundt om i Norge.

Formgivere er sentrale i de aller fleste av Norconsults oppdrag, noe som gir oss en stor bredde i kompetanse, variert erfaring og løsningsorienterte medarbeidere. Vi jobber med store komplekse oppgaver og tilegner oss spesialkunnskap der det er nødvendig. I tverrfaglige prosjekter tar vi gjerne et overordnet ansvar for prosjekteringsledelsen.

Vårt prosjekteringsarbeid baserer seg på helhetstenking gjennom hele prosessen. God kommunikasjon mellom brukere, rådgivere og myndigheter er en viktig premiss for en god planprosess.

Norconsult har god kompetanse på prosjektering på alle nivåer, fra programmering og mulighetsstudier til detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass og rollen som ansvarlig søker.

Norconsult satser stort på arkitektur og i 2018 ble Norconsult hovedeier av arkitektselskapet Nordic - Office of Architecture. Besøk deres nettsider her. 

Kontaktpersoner

Profilbilde av Michelle S Wright
Michelle S Wright
Markedsområdeleder
Profilbilde av Kate Holm
Kate Holm
Markedskoordinator