Senter for Fysisk læringsmiljø (FLM-senteret) vil følge med på, og dele informasjon om nasjonale og internasjonale trender, forskning og erfaringer knyttet til fysisk læringsmiljø.

Nyhetsbrevet tar sikte på å formidle aktuelle saker og inspirasjon til arbeidet med fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg. Nyhetsbrevet vil ble sendt ut 4-6 ganger i året.

I første omgang vil vi gjøre dette gjennom et nyhetsbrev som vi tenker å sende ut 5–6 ganger i året.

Meld deg på her: