SENTER FOR FYSISK LÆREMILJØ

Senter for Fysisk læringsmiljø driftes av Avdeling for skole og barnehage i Norconsult. Senteret ønsker å være en nettverksbygger for alle som befatter seg med utforming av skoler og barnehager. Nyheter om fysisk læringsmiljø vil skje gjennom informasjon på egne nettsider, nyhetsbrev, konferanser og studieturer.

Fysisk læringsmiljø har i senere år fått økt aktualitet gjennom forskning, prosjektplanlegging, og ikke minst i praktisk pedagogikk. Senter for Fysisk læringsmiljø (FLM-senteret) vil følge med på og dele informasjon om nasjonale og internasjonale trender, forskning og erfaringer knyttet til fysisk læringsmiljø. I første omgang vil vi gjøre dette gjennom et nyhetsbrev som vi tenker å sende ut 5–6 ganger i året.

Ulike måter å utforme og ta i bruk fysisk læringsmiljø påvirker både lærere og elvers atferd. Kunnskap om hva som påvirker oss, og hvordan dette påvirker oss i skolehverdagen, er viktig i forhold til både helse, trivsel og læring. God kunnskap og kompetanse gir et godt grunnlag til å designe, utforme og ta i bruk skolearealene på måter som i størst mulig grad støtter elevenes læringsprosesser.

Videre er det viktig at eiere, brukere, forvaltere og byggherrer har kunnskap om materialer og løsninger som er holdbare over tid slik at det ikke brukes unødvendig ressurser på vedlikehold, rehabilitering og ombygging av barnehager og skoler. FLM-senteret ønsker å være med på å knytte kontakt mellom beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner, private skole- og barnehageeier, foreldre, leverandører og andre som har informasjon og kunnskap om fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler.

Bakgrunnen for Norconsults initiativ til opprettelsen av FLM-senteret er et ønske om å videreføre nettverket og kompetansedelingen som Utdanningsdirektoratets Rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø stod for i mange år.  Rådgivningstjenesten var en samlende enhet og nettverksbygger for fysisk læringsmiljø gjennom drift av nettsider, svartjeneste, nyhetsbrev og konferanse. Norconsult driftet tjenesten i perioden 2004 - 2019, hvor av de ti siste årene med ene ansvar for innhold og gjennomføring en årlig nasjonal konferanse for fysisk læringsmiljø.

Avdeling for skole og barnehage i Norconsult er lokalisert i Bergen og Sandvika. Avdelingen har i dag 12 medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring på planlegging, utredning, programmering, mulighetsstudier og skisseprosjekter - både for barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Norconsult er Norges største, og en av de ledende, tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden, og tilbyr tjenester innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

Følg oss på Twitter

Kontakt Senter for fysisk læremiljø