Geo og miljø

Norconsult har spesialkompetanse og et av landets mest tverrfaglige kompetansemiljøer innen ytre miljø og naturforvaltning.

Norconsult har ansatte med erfaring fra anleggsbransjen og bred kompetanse på gjennomførbare og effektive løsninger. Vi mener at ansatte med inngående kunnskap om forvaltning og de til enhver tid gjeldende regler, standarder og offentlige veiledninger, er avgjørende for å levere optimale resultat til våre offentlig og private kunder.

Norconsult tilbyr tilpassede produkter, bredde- og spisskompetanse innen ytre miljø, i tillegg til lokale ressurser som effektivt kan levere miljøtjenester til hele landet.

Kreative prosesser er en naturlig del av vår arbeidsmetodikk. Vi jobber kreativt med oppdragsgivere (Co-Creation). Gjennom dette og vårt eget program for forskning og utvikling finner vi frem til, og etablerer nye metoder for fremtidens løsninger.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør Miljø og sikkerhet
Profilbilde av Anne Fevang
Anne Fevang
Markedskoordinator