Industri

Industrien er en næring i krevende omstilling, der gode løsninger og gode prosesser er avgjørende for god lønnsomhet og bærekraftig utvikling. Som Norges største tverrfaglige rådgivingsselskap, med mer enn 80 års erfaring i industriprosjekter innen de fleste industrigrener, har Norconsult gode forutsetninger for å skape merverdi for industriselskapene.

I Norconsult ser vi hvordan samspillet med kunden, nytenkning og innovasjon blir stadig viktigere for å bidra til økt konkurransekraft hos kundene. Vårt mål er å være størst og framstå som et klart førstevalg innen vår bransje.

Norconsult kan bidra i alle prosjektfaser, fra idéutvikling og overordnede planer, til prosjektering, rådgivning og driftsstøtte. Vår størrelse og faglige bredde gjør at vi kan dekke alle fag, og gir derfor et enkelt grensesnitt for kunden. Våre oppdrag spenner fra de største, tverrfaglige prosjektene, til de små prosjektene med få fag.

At Norconsult vurderes som det mest attraktive rådgivende selskapet i klassen ingeniør/teknologi gjør at vi får stadig påfyll av dyktige ingeniører. Dette bidrar både til nytenkning og til å opprettholde vår gode posisjon innen industrileveranser

Industri deles opp i fem segmenter:

  • Akvakultur
  • Landterminaler, olje og gass
  • Farmasøytisk og næringsmiddelteknisk industri
  • Ny fornybar/grønn industri
  • Industri

Kontaktpersoner for segmentene er angitt under.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Henning Vellene
Henning Vellene
Direktør teknikk og industri
Profilbilde av Bart Kriens
Bart Kriens
Markedskoordinator akvakultur
Profilbilde av Gisle H. Fagerlid
Gisle H. Fagerlid
Markedskoordinator landterminaler, olje og gass
Profilbilde av Carl Petter Larsson
Carl Petter Larsson
Markedskoordinator farmasøytisk og næringsmiddelteknisk industri
Profilbilde av Per Espen Kristofersen
Per Espen Kristofersen
Markedskoordinator industri
Profilbilde av Annette Hultin
Annette Hultin
Markedskoordinator ny fornybar/grønn industri
Profilbilde av Stian Carl Erichsen
Stian Carl Erichsen
Prosjektdirektør energigasser