Gjøvik

KONTAKT
Kontorleder: Håvar Slåtten
ADRESSE
Gjøvik
Parkgata 6, 2821 Gjøvik
Postadresse
Parkgata 6, 2821 Gjøvik
Gjøvik
Norconsults kontor på Gjøvik har over 50 medarbeidere med spisskompetanse innen byggeteknikk, betongteknologi, brannteknikk, VVS, sprinkler, elektro, prosjektledelse, byggeledelse, vann og avløp, vei- og trafikkplanlegging, arealplanlegging og miljø, og et stort arkitekturmiljø.

Norconsults kontor på Gjøvik har over 50 medarbeidere med spisskompetanse innen byggeteknikk, betongteknologi, brannteknikk, VVS, sprinkler, elektro, prosjektledelse, byggeledelse, vann og avløp, vei- og trafikkplanlegging, arealplanlegging og miljø, og et stort arkitekturmiljø.

Norconsults kontor på Gjøvik har siden 2011 levert rådgivningstjenester på viktige regionale prosjekter, slik som ny fabrikk for Hunton, Labo helse- og omsorgssenter og Gjøvik Kultursenter.

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. Etter at JAF Arkitektkontor ble en del av Norconsult høsten 2021, var det et enda større behov for samlokalisering og større lokaler. Nå kan du besøke oss i Parkgata 6, et nybygg vi selv har tegnet og prosjektert. Kontorleder er Håvar Slåtten.

Kontaktpersoner

Kontorleder

Profilbilde av Håvar Slåtten
Håvar Slåtten
Leder kontor

ARKITEKTUR

Profilbilde av Inger Marie Fagerhaug
Inger Marie Fagerhaug
Avdelingsleder Kontor

BYGGETEKNIKK

Profilbilde av Roger Haug Østvang
Roger Haug Østvang
Avdelingsleder Kontor

PLAN, SAMFERDSEL OG VA

Profilbilde av Jon Kvisberg
Jon Kvisberg
Avdelingsleder Kontor

PROSJEKTADMINISTRASJON/PLAN OG SAMFERDSEL

Profilbilde av Terje Helle
Terje Helle
Avdelingsleder