Molde

KONTAKT
Kontorleder: Jo Sigurd Vold
ADRESSE
Molde
Grandfjæra 24, 6415 Molde
Molde
Norconsults kontor i Molde har nærmere 70 ansatte med spisskompetanse innen arkitektur, bygg, VVS, vann- og avløp, geoteknikk, plan og kraftoverføring.

Norconsults kontor i Molde har nærmere 70 ansatte med spisskompetanse innen arkitektur, bygg, VVS, vann- og avløp, geoteknikk, plan og kraftoverføring.

Norconsults kontor i Molde har nærmere 70 ansatte med spisskompetanse innen de fleste prosjekteringsdisipliner. Vi løser alle slags utfordringer i prosjekter, og kan ta hånd om prosjektering fra tidlig planfase frem til ferdig sluttprodukt. Vi bistår deg med reguleringsarbeid, arkitektur og design, geoteknisk rådgivning med eget laboratorium for undersøkelse av grunnprøver, konstruksjon av bygg, kaier, bruer etc., prosjektering av vann- og avløp for samferdsels- og byggeprosjekter, samt VVS- og elektro-prosjektering i bygg. Vi har også en egen avdeling for prosjektering av kraftlinjer og transformatorstasjoner.

Kontoret har også takstmann som er den del av Norconsults takstmiljø i Møre og Romsdal

Last ned vår brosjyre med alle kontorer og medarbeidere i Norconsult  Region Midt.

Vi gleder oss til å løse utfordringene dine!

Kontaktpersoner

Kontorleder

Profilbilde av Jo Sigurd Vold
Jo Sigurd Vold
Kontorleder Molde

ARKITEKTUR

Profilbilde av Ola Øvstedal Kosberg
Ola Øvstedal Kosberg
Avdelingsleder Arkitektur

ARKITEKTUR OG LANDSKAP

Profilbilde av Gunnar Gjerde
Gunnar Gjerde
Teamleder arkitekter
Profilbilde av Hilde Wilmot
Hilde Wilmot
Teamleder interiørarkitekter

BYGG

Profilbilde av Bernt Fosshaug Vilnes
Bernt Fosshaug Vilnes
Avdelingsleder Kontor

GEOTEKNIKK

Profilbilde av Ingunn L. Simonhjell
Ingunn L. Simonhjell
Avdelingsleder Kontor

KRAFTOVERFØRING

Profilbilde av Vidar Brokstad
Vidar Brokstad
Avdelingsleder Kontor

REGION MIDT

Profilbilde av Jan Kåre Iversen
Jan Kåre Iversen
Regiondirektør Region Midt

TAKST

Profilbilde av Stig Ole Wenaas
Stig Ole Wenaas
Takstmann

TEKNISKE SYSTEMER

Profilbilde av Agnete Hjertvik
Agnete Hjertvik
Avdelingsleder Kontor

VANN OG AVLØP

Profilbilde av Heidi Kjøll Vevang
Heidi Kjøll Vevang
Gruppeleder VA / Siv.ing VA
Referanseprosjekter