Norconsult overtar virksomheten i AS PlanConsult VVS

Nyheter
16. desember 2013

Norconsult AS overtar 1. januar 2014 alle aksjene i AS PlanConsult VVS, og styrker med dette sin posisjon i Midt-Norge. PlanConsult VVS fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Norconsult AS, Norges ledende flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtar 1. januar 2014 AS PlanConsult VVS som har hovedkontor i Namsos og avdelingskontor i Steinkjer.

PlanConsult VVS er Nord-Trøndelags største rådgivende ingeniørfirma innen VVS og leverer tjenester innen fagområdene VVS-, energi- og kuldeteknikk. Selskapet har 9 ansatte som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

PlanConsult VVS og Norconsult har samme syn på framtiden og begge selskaper erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør tverrfaglighet, større innkjøpspakker og større kapasitet. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer.

– Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i PlanConsult VVS, Torbjørn Landsem.

Med kjøpet av PlanConsult VVS forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent rådgivermiljø innen VVS. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag.

Etter overtagelsen av PlanConsult VVS vil Norconsult i Nord-Trøndelag ha kontorer i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos og til sammen mer enn 50 ansatte. Norconsult vil med dette kjøpet befeste sin posisjon som et tverrfaglig ledende rådgivermiljø med til sammen mer enn 200 ansatte i Trøndelagsregionen.

– Kjøpet av PlanConsult VVS er en viktig byggestein for å befeste vår posisjon som det ledende tverrfaglige kompetansemiljøet i Nord-Trøndelag på rådgiversiden, sier adm.dir. i Norconsult AS, John Nyheim.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i alle involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, for å trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

Kontaktperson

Nyheter

- av 288