Norconsult overtar virksomheten i Tegneverket Arkitekter AS

Nyheter
18. juni 2014

Norconsult overtar 1. juli 2014 alle aksjene i Tegneverket Arkitekter AS i Mo i Rana og styrker med dette vår posisjon på Helgeland. Firmaet fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som et eget AS til 1. september 2014 da virksomheten går inn som en integrert del av Norconsult. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen. 

Sandvika, Norge – 19. juni 2014 – Norconsult AS, Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, overtar 1. juli 2014 Tegneverket Arkitekter AS i Mo i Rana.

Tegneverket er et velrenommert selskap og har drevet arkitektvirksomhet siden 1992. Firmaet er et ledende arkitektselskap på Helgeland. Selskapet har 6 ansatte som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen. Tegneverket vil bli samlokalisert med Norconsult i løpet av 2014.

– Tegneverket og Norconsult har samme syn på fremtiden og begge selskaper erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør komplette planleggingstjenester og mer integrert prosjektering. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig godt sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i Tegneverket, Kari Røsstad Stokke.

– Med kjøpet av Tegneverket forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent arkitektmiljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag. Etter overtagelsen av Tegneverket vil Norconsults kontor i Mo i Rana bli et enda mer tverrfaglig arkitekt- og rådgivermiljø med til sammen 36 ansatte, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst.

Last ned pressemeldingen

Kontaktperson

Nyheter

- av 288