Fauskanger barne- og ungdomsskole

Norconsult har prosjektert rehabilitering og ombygging av Fauskanger barne- og ungdomsskole
Prosjektnavn
Fauskanger barne- og ungdomsskole
Kunde
Askøy kommune
Sted
Norge
Periode
2009-13
Nøkkeltall
13 200 m² bearbeidet uteareal.

Oppdraget

Fauskanger barne- og ungdomsskole er dimensjonert for 350 elever. Det nye bygget erstatter et opprinnelig skoleanlegg fra 1975 som etter mange år med forfall ble besluttet revet til fordel for et nytt skole- og nærmiljøsenter. Et stramt budsjett har begrenset omfanget av opparbeidede ute¬arealer, men det er lagt vekt på å gjennomføre med høy kvalitet i de områder som bearbeides. Området har et typisk kystklima og er utsatt for mye nedbør og sterke vinder.

Løsningen

De opprinnelige utearealene var inndelt i mange nivåer, med lite innbyrdes kontakt og høye murer mot naturområdene omkring. Det har vært stort fokus på å forbedre flyt og bevegelse i uteanlegget, og gjenopprette kontakten utover ved å trekke naturen inn. De gamle murene er delvis fjernet, og der de måtte beholdes er de påmontert klatretak. Hjertet i skolegården er det nye amfiet som binder øvre og nedre nivå sammen og tilfører et nytt lekeområde og samlingspunkt. Store geometriske former i granitt fungerer som møblering. Bruk av bygningsmessige konstruksjoner ble et viktig grep for å svare på de klimatiske utfordringene. De store overdekkede utearealene er en av prosjektets suksessfaktorer. I tillegg til dette er prosjektet etablert med en god organisering i form av enkle, logiske forbindelseslinjer og tydelige sammenhenger mellom inne- og uteareal. Bruk av tre i fasadene og en variasjon i utforming bidrar til å skape lune, gode oppholdsarealer tett på bygget.

Resultatet

Askøy kommunes byggeskikkpris deles ut annet hvert år, og prisen for 2013-2014 ble tildelt Fauskanger barne- og ungdomsskole. Juryen fremhever byggets arkitektoniske kvaliteter hvor stedstilpasning og materialbruk er forbilledlig og fremstår som eksempel til etterfølgelse. Spesielt fremheves de store overdekkende utearealene med levegger som bærende elementer. Et arkitektonisk sterkt grep som svarer til prosjektets klimatisk utfordringer med beliggenhet i et værhardt område. I tillegg hedres prosjektet for sin miljøprofil med bruk av tre og fremtidsrettede løsninger.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Nina Dybwad
Nina Dybwad
Landskapsarkitekt MNLA, Gruppeleder Landskap
Profilbilde av Laila Iren Isene
Laila Iren Isene
Avdelingsleder Plan