Sam Eyde Videregående Skole

Sam Eyde videregående skole inneholder linjer for yrkesforberedende og studieforberedende fag.
Prosjektnavn
Sam Eyde Videregående skole
Kunde
Aust Agder Fylkeskommune
Sted
Norge
Periode
2007-13
Nøkkeltall
25 000 m².

Oppdraget

Oppdraget startet i 2007 med en mulighetsstudie for å bygge en stor ny videregående skole i Arendal. Den nye skolen var basert på at flere skoler ble slått sammen.

Løsningen

Den nye skolen er samlet i 4 bygningsfløyer gruppert rundt et stort fellesareal åpent over 5 etasjer. Adkomsten til de ulike fløyene går via fellesarealet slik at arealet tjener som et møtested for skolen med kantine og auditorier. Skolen inneholder generelle undervisningsarealer samt en rekke spesialrom, eksempelvis: storkjøkken, verksteder, industrihaller samt radio og TV studioer. Skolen har tilbud til de fleste studieretningene.

Resultatet

Skolen synes å være velfungerende med god integrering av yrkesfaglige og teoretiske fag.