DANIEL

Daniel Ommedal er 29 år og jobber som rådgiver innen elektro og energiforsyning og -effektivisering ved Norconsults kontor i Kristiansand. Her driver han blant annet med termiske beregninger og dimensjonering av høyspentkabler og utarbeidelse av beskrivelse for anbudskonkurranser. Allerede som barn utviklet Daniel en interesse for vannforsyning etter å ha bodd flere år i Sør-Amerika i oppveksten. Interessen har ikke blitt mindre med årene, og har resultert i at han i dag blant annet jobber med geotermiske energibrønner. 

Daniel liker at man som ung og ny medarbeider i Norconsult, tidlig kan få mye ansvar, og han har blant annet jobbet med prosjekter som Eyde Energipark, Karmsundgata, Bawgata Feasability Study i Myanmar og Xekong 5 HPP i Laos. 

Daniels tips til studenter som skal søke jobb: 

Søk gjerne en tainee-ordning hvor man får prøvd seg i flere bedrifter. Og selvfølgelig, søk Norconsult!

Følg Daniel både i og utenfor kontoret i Rådgiverne denne høsten. Se også våre ledige stillinger for nyutdannede.