Grønn horisont – veien til fremtiden

Har vi skjønt HVA vi skal leve av i fremtiden, og HVORDAN vi skal leve?

Konferansen er en arena for diskusjon om hvordan vi sammen kan bygge fremtidens Norge.

Samfunnskonferansen 2018 tar for seg ulike perspektiver og problemstillinger med tanke på om vi har skjønt HVA vi skal leve av i fremtiden, og HVORDAN vi skal leve. Blant annet vil vi se på det globale perspektivet, behovet for kunnskap og kompetanse, levevilkår/arkitektur, økonomi og det politiske perspektivet.

Flere spennende foredragsholdere har takket ja til å delta på konferansen, deriblant:

  • Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog
  • Administrerende direktør i Vestre AS, Jan Christian Vestre
  • General Manager i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen
  • Årets kvinnelige gründer og administrerende direktør i N2 Applied, Grete Sønsteby
  • Statssekretær for Næringsministeren, Daniel Bjarmann-Simonsen
  • Viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid
  • Instituttleder og prorektor på Arkitektur- og designhøyskolen, Rachel Troye
  • Jernbanedirektør, Kirsti Lovise Slotsvik

Samfunnskonferansen 2018 ledes av tidligere Moderniseringsminister, Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund. 

Mer informasjon og flere spennende foredragsholdere kommer.