Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

Norconsult har bistått Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) med prosjektering av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Grong. Det nye kraftverket er et viktig bidrag til fornybar energi i Trøndelag, og vil gi strøm til 50 000 trøndere.
Prosjektnavn
Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk
Kunde
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
Sted
Norge
Periode
2018-2022
Nøkkeltall
Årsproduksjon: 382 GWh

Oppdraget

NTE Energi bygger nytt elvekraftverk ved Namsen i Grong, Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk. Dagens kraftverk skal fases ut og erstattes med et nytt kraftverk som gir en økt produksjon på 118 GWh, fra 264 GWh til 382 GWh.

Løsningen

Det nye kraftverket vil bestå av en ny adkomst, inntak og kraftstasjon/transformatorhall i fjell. Utløpet vil ha samme plassering som dagens utløp, men tunneltverrsnittet vil bli tre ganger så stort som eksisterende. Dette prosjektet gjennomføres som et full-BIM prosjekt uten tegninger. Det legges særlig vekt på miljø og laksens ve og vel, siden Namsen er et nasjonalt laksevassdrag.

Kontaktperson

Profilbilde av Hugo Fredly
Hugo Fredly
Senior Prosjektleder