Avfall og renovasjon

Norconsult er en av landets ledende rådgivere innen avfall, renovasjon og miljø.

Nye og strengere krav fra miljøvernmyndigheter, kombinert med større miljøpress fra politikere og publikum, har ført til økt fokus og aktivitet på avfallsfeltet. Samtidig er behovet for rasjonell og helhetlig planlegging som gir miljøriktige og kostnadseffektive løsninger, større enn noensinne.

Som en av landets ledende rådgivere innen avfall og miljø, er Norconsult svært godt rustet til å hjelpe oppdragsgivere med dette. Norconsult har mange avfallsspesialister og omfattende spisskompetanse ved hovedkontoret samt ved mange av avdelingskontorene. Gjennom mer enn 30 år, og en lang rekke avfallsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, har Norconsult opparbeidet seg bred kompetanse og mye praktisk erfaring innen alle relevante delområder. Vi kan bistå med utredninger, planlegging, prosjektering, kontrahering, byggeledelse, driftsassistanse og driftsoppfølging.

Noen av områdene Norconsult jobber innenfor er:

  • Avfallsplaner
  • Utredninger- FoU
  • Behandlingsløsninger for alle fraksjoner
  • Etablering, drift og avslutning av deponier
  • Håndtering av farlig avfall
  • Logistikkløsninger, oppsamling, innsamling og transport
  • Organisering og drift av avfallsanlegg og -systemer
  • Sortering og gjenvinning
  • Våtorganisk avfall og matavfall
  • Bioenergi fra avfall

Kontaktperson

Profilbilde av Jens E.Frøiland Jensen
Jens E.Frøiland Jensen
Fagekspert