Sportsarenaer

Innendørs og utendørs sportsanlegg krever ivaretakelse av flere funksjoner og har strenge brukerkrav både fra de som drifter anleggene, utøverne og publikum.

I Norconsult har vi lang erfaring med alle typer banedekker og overbygginger, fra fjellhaller til utendørsanlegg i tillegg til utvikling og prosjektering av komplette både innendørs og utendørs kunstisanlegg. Norconsult har også ekspertise og erfaring med prosjektering av alle typer og deler av kunstsnøanlegg, både for alpin og langrenn.

Kontaktperson

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver