Lite tettsted ved fjorden

Eidfjord

Norconsult Eidfjord

Våre medarbeidarar i Eidfjord har kompetanse innan prosjekt- og byggjeleiing, vatn og avlaup, vegplanlegging, byggjeteknikk, ingeniørgeologi, oppmåling, scanning/modellering (inkl. drone), GIS, arealplanlegging og anleggsteknikk. 
 
Kontoret i Eidfjord er ein del av Norconsult Hardanger og Voss som har kontor i Odda, Rosendal, Norheimsund, Eidfjord og på Voss med totalt ca. 50 medarbeidarar. 

Me samarbeider på tvers av geografi og fag med andre Norconsult einingar, noko som kjem kundane våre til gode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Lægreidsvegen 2A, 5783 Eidfjord

Kontaktpersoner

Endre Lægreid

Leiar Hardanger og Voss

Gunnvor Dagestad

Leiar avdeling Hardanger

Kontakt oss