Oversiktbilde av Odda ned mot fjorden

Odda

Norconsult Odda

Våre medarbeidarar i Odda har kompetanse innan arkitektur, prosjekt- og byggjeleiing, byggjeteknikk, geoteknikk, ingeniørgeologi, maskin, elektro, oppmåling og scanning/modellering (inkl. drone). 
 
Kontoret i Odda er ein del av Norconsult Hardanger og Voss som har kontor i Odda, Rosendal, Norheimsund, Eidfjord og på Voss med totalt ca. 50 medarbeidarar. 

Me samarbeider på tvers av geografi og fag med andre Norconsult einingar, noko som kjem kundane våre til gode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Eitrheimsvegen 10, 5750 Odda

Kontaktpersoner

Endre Lægreid

Leiar Hardanger og Voss

Gunnvor Dagestad

Leiar avdeling Hardanger

Kontakt oss