Natur, fjell og vann i Oppdal

Oppdal

Norconsult Oppdal

Kontoret på Oppdal består av dedikerte rådgivere med praktisk erfaring, som tilbyr tverrfaglig rådgivning innenfor de fleste av fagene i bygg og anleggsbransjen. 

Vi kan hjelpe deg enten du trenger tverrfaglig prosjektering av flermannsbolig eller industribygg, arealplanlegging, naturkartlegging eller om du trenger rådgivning i forbindelse med omgjøringer på hjem eller hytte. Vi tilbyr også prosjekt- og byggeledelse. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Ola Setroms veg 17, 7340 Oppdal

Kontaktpersoner

Steffen Domaas Tjemsland

Kontakt for byggfag

Tor Grøtan

Kontakt for tekniske fag

Leif Conradi Skorem

Kontakt for planfag

Kontakt oss