Voss

KONTAKT
Kontortlf: +47 53 64 70 88
Kontorleder: Endre Lægreid
ADRESSE
Voss
Skulegata 11 A, 5700 Voss
Postadresse
Skulegata 11 A, 5700 Voss
Voss
Norconsults kontor på Voss har ressurser med spisskompetanse innen akustikk, arkitektur, plan, VA, samt prosjekt- og byggeledelse

Norconsults kontor på Voss har ressurser med spisskompetanse innen akustikk, arkitektur, plan, VA, samt prosjekt- og byggeledelse

Norconsult sitt kontor på Voss utgjør ett av de tre kontorstedene i Norconsult Hardanger og Voss, - de andre kontorene er i Odda, Rosendal og i Eidfjord.

Kontoret har nær 30 ansatte med hovedvekt på kompetanse inn mot bygg og eiendom. Vi er arkitekter, konstruksjonsingeniører, arealplanleggere, elektroingeniører, ingeniører innen kommunalteknikk, akustikkere, geoteknikere,  ingeniørgeologer og oppmålingsingeniører.

Kontaktpersoner

Kontorleder

Profilbilde av Endre Lægreid
Endre Lægreid
Kontorleiar Hardanger og Voss

Profilbilde av Frode Atterås
Frode Atterås
Avdelingsleiar