Naturbilde av en dal mellom to høye fjell

Voss

Norconsult Voss

Våre medarbeidarar på Voss har kompetanse innan arkitektur, akustikk, vatn - og avlaup, VVS, vegplanlegging, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø og brukonstruksjon. 
 
Kontoret på Voss er ein del av Norconsult Hardanger og Voss som har kontor i Odda, Rosendal, Norheimsund, Eidfjord og på Voss. Kontora er tverrfaglege med et stort rådgivermiljø.

Me samarbeider på tvers av geografi og fag med andre Norconsult einingar, noko som kjem kundane våre til gode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Regimentsvegen 158, 5705 Voss

Kontaktpersoner

Endre Lægreid

Leiar Hardanger og Voss

Frode Atterås

Leiar avdeling Voss-Norheimsund

Kontakt oss