Sogndal natur og by

Sogndal

Norconsult Sogndal

I Sogndal har vi eit stort tverrfagleg miljø fordelt på to avdelingar; Bygg og eigedom og Plan- og anlegg som arbeider med eit stort spekter av oppgåver. Medarbeidarane våre i Sogndal har kompetanse innanfor samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, vatn - og avlaup, VVS, akvakultur, landmåling, geoteknikk, ingeniørgeologi, konstruksjonsteknikk, bygg- og anlegg, prosjektadministrasjon og byggjeleiing.

Kontoret ligg sentralt i kommunesenteret Sogndal i Sogndal kommune, på Campus Fosshaugane, og er ein del av Norconsult Sogn og Fjordane.

Vi samarbeider på tvers av geografi og fag med andre avdelingar og kontor, noko som kjem kundane våre tilgode i form av lokal rådgjeving, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen.

Adresse

Campus Fosshaugane, Trolladalen 30, 6856 Sogndal

Kontaktpersoner

Tone Myklebust Kvåle

Leder Sogn og Fjordane

Robert Sandvik

Avdelingsleder Bygg og eiendom

Cornelis Erstad

Avdelingsleder Plan- og anlegg

Kontakt oss