Tønsberg

Tønsberg

Norconsult Tønsberg

Norconsult Tønsberg består av ansatte med ulik spisskompetanse innenfor fagfeltene geoteknikk, akustikk, arealplan og brannteknikk. 

Vi er stadig på søken etter nye kolleger som har lyst til å være med å bidra.  

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

Stensarmen 4, 3112 Tønsberg

Kontaktpersoner

Trygg Konradsen

Kontorleder

Elin Rasten

Gruppeleder

Inger-Anne Gether Rise

Seniorrådgiver

Kontakt oss