Andenes Havn – utvikling av havneområdet

Ved Andenes Havn er det igangsatt arbeider for å øke aktiviteten i havna.
Prosjektnavn
Andenes Havn - utvikling av havneområdet
Kunde
Kystverket
Sted
Norge
Periode
2013-2017

Oppdraget

Innseilingen og havnebassenget skal utdypes og skjermes, det skal opparbeides industriarealer med mulighet for kaianlegg og det skal bygges en ny liggehavn innenfor moloene. Prosjektet kjøres i regi av Kystverket. Norconsult har utarbeidet forprosjektet som ligger til grunn for vedtatt utbyggingsløsning.

Løsningen

Ved å lage en numerisk modell av eksisterende havnebassenget ble det mulig å kartlegge dagens bølgesituasjon ved kaiområdene. Deretter ble flere alternativer til ny utforming med forskjellige kombinasjoner av nye moloer, industriarealer og kaier, lagt inn i det numeriske modell for å kartlegge det nye bølgebildet. Det ble også lagt vekt på logistikk i indre havnebassenget samt minst mulig vedlikeholdsmudring ved innseilingene.

Resultatet

Det nye havneområdet muliggjør utvidelser for eksisterende virksomheter og er meget godt tilrettelagt for nyetableringer innenfor sjørettede næringer. Tiltaket legger opp til flere nye kaiavsnitt med varierende grad av eksponering og tilpasset ulike skipsstørrelser. I tillegg vil utbyggingen gi en bedre løsning for både fiskeflåten og private brukere av havneområdet.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Hjelde
Bjørn Hjelde
Seniorrådgiver
Profilbilde av Arne Erling Lothe
Arne Erling Lothe
Fagekspert